Toppbild för Start

Välkommen till
SD Östhammar

Det här vill vi

Decennier av socialliberal politik har lett till ett splittrat Sverige där gängen har tillåtits växa, utanförskapet slagit rot och levnadspriserna för människor kraftigt har ökat.

Det är därför uppenbart att de som själva skapat det här samhället inte heller besitter kompetensen att lösa problemen. Sverigedemokraterna är det parti som varnat för samhällsutvecklingen och sett den komma.

SD Östhammars vision är att vår kommun ska vara så som Sverige en gång var. Det ska vara tryggt att leva här och våra traditioner ska vara levande. Våra medborgare ska känna framtidstro och den svenska kulturen ska stärkas och äga företräde.

Sedan valet 2022 är vi med och styr vår kommun. Nedan listar vi de fyra fokusområden som är viktigast för oss, och berättar vad vi hittills har åstadkommit och vad vi vill göra framöver.

Seriös migrationspolitik
Seriös migrationspolitik

Vi har redan tagit bort invandrares förtur i Östhammarshems bostadskö. Vi har sagt nej till mottagande av kvotflyktingar och nyanlända medan vi har sagt ja till mottagande av flyktingar från Ukraina. Vi har gjort så därför att vi kunnat se att ukrainarna, som kommer från en närliggande och närstående kultur, har lättare att bli en del av vårt samhälle än de som kommer från andra sidan jorden.

Det vi vill göra framöver är att strama åt alla typer bidrag och privilegier för invandrare till ett absolut minimum inom lagens ram, samt uppmuntra de som inte har anpassat sig och blivit en del av samhället att återvända till sina hemländer.

Stoppa klimattyranniet
Stoppa klimattyranniet

Vi vill göra vad vi kan för miljön, medan vi bestämt avvisar alla former av klimatflum. Vi har sagt nej till vindkraft och kommunala elbilar medan vi har sagt ja till konkreta miljöförbättringar som t.ex. förbättrad vattenkvalitet.

Klimattyranniet kväver vår ekonomi och vår frihet utan att uppnå några verkliga miljöförbättringar. Vi måste stå emot det, men det betyder inte att vi ska strunta i miljön. Vi ska ta itu med de verkliga problemen, som skeppsvraket Mundogas utanför Gräsö och den förorenade marken i Österbybruk och Dannemora. Men vi ska inte montera ner vårt samhälle “för klimatet”!

Riktig välfärd
Riktig välfärd

För att vända den negativa utvecklingen i skolan krävs ordentliga åtgärder. Det är alldeles för sent för halvmesyrer. Vi behöver ordning och reda NU! Lärare och elever ska ha en dräglig arbetsmiljö. Vi har infört specialklasser för elever med behov av stöd och en specialskola för de med allvarliga aggressionsproblem.

Våra äldre och sjuka ska få ett värdigt bemötande och en meningsfull tillvaro. Vi har infört språkkrav i vården, men de har inte räckt till, så nu vill vi införa språktester för att säkerställa att all personal kan svenska. Vi vill även prioritera vidareutbildning och rekrytering av personal för att stärka kompetensen.

Ekonomi och infrastruktur
Ekonomi och infrastruktur

Skattebetalarnas pengar ska användas mycket varsamt och med stor respekt. Vi vill sänka skatten med 0,1% per år. Det är möjligt om vi lyckas genomföra de planerade industrisatsningarna som kommer att ge tusentals nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.

För att det ska ske krävs en ökad inflyttning av kompetent arbetskraft. Vi måste se till att VA-systemet byggs ut och att 288:an uppgraderas. God infrastruktur och goda förutsättningar för företagare behövs för att göra vår kommun mer attraktiv.

Aktuellt

Det här är
Sverigedemokraterna