Sverigedemokraterna Östhammar

Välkommen till Sverigedemokraterna Östhammar!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Östhammars kommun.

Joakim Andersson

Ordförande SD Östhammar

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Välkommen på Nordupplands dag i Tierp 18/6!

  Av SD Uppland den 7 juni 2016
  0
  Välkommen på Nordupplands dag i Tierp den 18 juni!

  Välkommen på Nordupplands dag i Tierp den 18 juni!

  Lördag den 18 juni bjuder Sverigedemokraterna Tierp i samverkan med Sverigedemokraterna Uppland på en fullspäckad dag med aktiviteter för hela familjen. Vår partiledare Jimmie Åkesson håller ett tal och spelar sedan med bandet Bedårande barn.

  Utöver detta kommer det även att anordnas en trekamp som alla kommunföreningar är välkomna att delta i. Grenarna i trekampen är säckhoppning, dragkamp och plankgång. Anmäl ditt intresse att delta i trekampen i samband med din anmälan.

  Under dagen finns dessutom möjlighet att köpa hamburgare, korv, glass och dryck till en billig slant.

  Datum: lördag den 18 juni 2016

  Tid: start kl. 11.00

  Plats: Gammelgården, Grevegatan 30, Tierp

  Program

  • 11.00 Dagen öppnar
  • 11.15 Inledningstal
  • 11.30 Trekamp, säckhoppning
  • 12.00 Trekamp, dragkamp
  • 12.45 Trekamp, plankgång
  • 13.00 Paus
  • 14.00 Presentation av Jimmie Åkesson
  • 14.15 Jimmie Åkesson talar
  • 15.00 Bedårande barn spelar
  • 16.00 Avslutning

  Aktiviteter för barn

  • hoppborg
  • ansiktsmålning
  • fiskdamm
  • tipspromenad

  Mejla uppland@sd.se eller ring 018-44 44 999 för att anmäla dig till Nordupplands dag. Meddela också om du önskar samåkning och är intresserad av trekampen.

  Varmt välkommen på Nordupplands dag lördag den 18 juni önskar Sverigedemokraterna Tierp och Uppland!

 • SD Östhammar vill förbättra räddningstjänsten

  Av SD Uppland den 19 oktober 2015
  0

  Sverigedemokraterna i Östhammars kommunfullmäktige har nyligen inlämnat följande motion till fullmäktige.

  Motion om utträde från den gemensamma räddningsnämnden

  Östhammars kommun ingår sedan den 1 januari 2012 i en gemensam räddningsnämnd tillsammans med Tierps och Uppsala kommuner. Sedan bildandet av räddningsnämnden har nämnden genomfört en rad försämringar av brandförsvaret i de tre kommunerna.

  Den egna larmcentralen har lagts ned, och numera sköts verksamheten istället från Storstockholms räddningscentral. Dessutom har deltidsbrandstationerna i Järlåsa, Knutby, Skyttorp och Skärplinge fått neddragningar med 40 procent av räddningspersonalen.

  I Östhammars tätort har de åtta heltidsbrandmännen blivit fyra, som kompletteras med deltidsbrandmän. Personal har också sagt upp sig för att inte behöva ta ansvar för den ogenomtänkta och illa planerade omorganisationen.

  Trots neddragningarna har det inte blivit en kostnadseffektiv lösning. Kostnaderna för Östhammars kommun har i själva verket ökat med flera miljoner kronor. Den dominerande kommunen i samarbetet Uppsala, är huvudsäte för nämnden och styr verksamheten. Följden av detta har blivit skenande kostnader för tjänstemän och lokalhyror i Uppsala.

  Väljarna i Östhammars kommun har dessutom mycket begränsat inflytande över den gemensamma räddningsnämnden. Kommunen har endast två ledamots- respektive ersättarplatser i nämnden. Detta innebär att endast ett litet fåtal partier får möjlighet att delta i de beslut som fattas.

  Övriga demokratiskt framröstade partier i kommunfullmäktige har mycket små möjligheter att påverka besluten. Avtalet mellan de olika kommunerna försvårar för den enskilda kommunens fullmäktige att fatta viktiga beslut om räddningsverksamheten.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att Östhammars kommun säger upp avtalet om den gemensamma räddningsnämnden med Tierps och Uppsala kommuner

  • att Östhammars kommun bedriver räddningstjänst i egen regi

  Östhammar den 28 september 2015

  Sverigedemokraterna i Östhammars kommunfullmäktige

 • Medlemsmöte med SD Östhammar 20/9

  Av SD Uppland den 24 september 2015
  0

  Den 20 september 2015 hade kommunföreningen Sverigedemokraterna Östhammar ett medlemsmöte för alla gamla och nya medlemmar i kommunen. Mötet gästades av SD Upplands distriktsordförande och riksdagsledamot Pavel Gamov, som berättade bland annat om partiets kommande skuggbudget i riksdagen och andra händelser i partiet på både nationell och regional nivå. Dessutom dryftades ett antal olika lokalpolitiska frågor i Östhammars kommun.

 • SD i valteknisk samverkan med BoA

  Av SD Uppland den 13 november 2014
  0

  Efter valet i september har Sverigedemokraterna efter samtal med det lokala partiet Borgerligt Alternativ (BoA) i Östhammars kommun etablerat en valteknisk samverkan med partiet. För SD:s del är detta den andra valtekniska samverkan i Uppsala län efter att partiet lyckats nå valteknisk samverkan med Bålstapartiet i Håbo kommun.

  Den valtekniska samverkan mellan Sverigedemokraterna och BoA leder nu till att SD får representation i samtliga nämnder i Östhammars kommun med undantag från de två kommungemensamma nämnderna. Borgerligt Alternativ får i sin tur representation i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

  Valteknisk samverkan innebär däremot inte ett politiskt samarbete partierna emellan, utan någon gemensam politisk plattform mellan SD och BoA finns i dagsläget inte. Båda partierna kommer under mandatperioden att agera som en aktiv opposition där respektive parti presenterar sin egen politik.

  Mer information:

  Valteknisk samverkan mellan Boa och SD (Upsala Nya Tidning, 2014-11-11)

  Sverigedemokraterna i samverkan med BoA i Östhammar (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-11-11)

 • Ett stort tack!

  Av SD Uppland den 18 september 2014
  0
  Bästa valdistrikt i Uppsala län för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2014 blev Faringe-Bladåker i Uppsala kommun. Här fick SD 26,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. Därmed blev vi största parti i detta valdistrikt!

  Bästa valdistrikt i Uppsala län för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2014 blev Faringe-Bladåker i Uppsala kommun. Här fick SD 26,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. Därmed blev vi största parti i detta valdistrikt!

  Sverigedemokraterna i Uppland vill rikta ett stort tack till alla företrädare, medlemmar, väljare och sympatisörer som kämpat och slitit samt som gett partiet sitt stöd i de allmänna valen 2014. Ett stort tack helt enkelt till alla som på olika sätt gjort detta möjligt. Detta valresultat har vi skapat tillsammans.

  Partiet vill dessutom gratulera alla nya SD-politiker till de nya förtroendeuppdragen. SD har gjort mycket stora framsteg i detta val och bedrivit en fantastisk valrörelse, den bästa i partiets historia. Nu börjar allvaret, och nu börjar arbetet med att få till en förändring – på riktigt.

  På riksplanet blev SD tredje största parti med råge och dessutom absolut vågmästare i riksdagen. I Uppsala län blir SD i flera kommuner näst eller tredje största parti och dessutom vågmästare. Det är tydligt att Sverigedemokraterna är här för att stanna.

  Nedan följer Sverigedemokraternas preliminära valresultat i Uppsala län i de allmänna valen 2014.

  a) RIKSDAGSVALET

  1. Enköpings kommun: 13,5 %, 3 595 st, nr 3
  2. Heby kommun: 16,5 %, 1 453 st, nr 2
  3. Håbo kommun: 14,9 %, 1 874 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 10,8 %, 1 046 st, nr 3
  5. Tierps kommun: 14,3 %, 1 895 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 8,1 %, 11 081 st, nr 4
  7. Älvkarleby kommun: 19,9 %, 1 198 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 13,3 %, 1 897 st, nr 3

  Uppsala län: 1 mandat, 10,6 %, 24 039 st, nr 3

  b) KOMMUNVALET

  1. Enköpings kommun: 5 mandat (+3), 8,9 %, 2 379 st, nr 5
  2. Heby kommun: 5 mandat (+3), 12,2 %, 1 060 st, nr 3
  3. Håbo kommun: 5 mandat (+4), 11,2 %, 1 427 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 3 mandat (+2), 7,7 %, 752 st, nr 6
  5. Tierps kommun: 6 mandat (+3), 11,8 %, 1 558 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 5 mandat (+3), 6,6 %, 9 009 st, nr 7
  7. Älvkarleby kommun: 5 mandat (+3), 14,2 %, 855 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 5 mandat (+3), 9,8 %, 1 388 st, nr 4

  Uppsala län: 39 mandat (+24), 8,1 %, 18 428 st, nr 5

  c) LANDSTINGSVALET

  1. Enköpings kommun: 9,7 %, 2 545 st, nr 4
  2. Heby kommun: 13,0 %, 1 120 st, nr 3
  3. Håbo kommun: 11,3 %, 1 420 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 7,7 %, 744 st, nr 4
  5. Tierps kommun: 11,5 %, 1 513 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 6,2 %, 8 466 st, nr 6
  7. Älvkarleby kommun: 15,9 %, 947 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 10,4 %, 1 457 st, nr 4

  Uppsala län: 6 mandat (+3), 8,0 %, 18 212 st, nr 5