Förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön måste upphöra! | Sverigedemokraterna Östhammar

Förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön måste upphöra!

SD Östhammar har nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att nyanlända inte ska ges förtur till hyresrätter från Östhammarshem. Nedan kan du ta del av motionen i dess helhet.

Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön

Huvudargument mot förturen är:

1. Det är stötande och orättvist mot de som står i den ordinarie kön och som det dessutom ställs hårda krav på när det gäller betalningsförmåga och skötsamhet.
2. Det ger fel signal till de nyanlända när det inte ställs några krav på dem för att få ngt så värdefullt som en bostad.
3. Brist på bostäder har av kommunen identifierats som ett problem för rekrytering av spetskompetens; det är då kontraproduktivt att ge förtur till nyanlända som inte har den efterfrågade kompetensen.

Vi har inte någon större förhoppning om att motionen ska bifallas, men i den utsträckning vi får större politiskt inflytande efter valet, kommer vi att jobba för att förturen avskaffas!