Sverigedemokraterna Östhammar | Sverigedemokraterna i Östhammars kommun | Sida 2

Sverigedemokraterna Östhammar

Välkommen till Sverigedemokraterna Östhammar!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Östhammars kommun.

Martin Wahlsten

Ordförande SD Östhammar

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Medlemsmöte om kyrkopolitik

  Av linneabjuhr den 11 november 2016
  0

  Den 9 november hade SD Uppland en medlemsträff om kyrkopolitik där cirka 40 medlemmar från hela länet deltog. Tyvärr blev den tilltänkta föreläsaren Aron Emilsson sjuk men vice distriktsordförande Simon Alm höll föreläsningen istället. Efteråt fikade vi tillsammans.

  IMG_8202
  IMG_8210
  IMG_8189
  IMG_8240
  IMG_8260
  IMG_8268
  IMG_8230

  IMG_8229

 • Motion från Sverigedemokraterna för ökad trygghet längs med Allévägen i Alunda

  Av davidperez den 19 oktober 2016
  0

  Sverigedemokraterna lämnade in en motion vid senaste kommunfullmäktige  i Östhammar om ökad trygghet längs med Allévägen i Alunda. Många boende i området har vittnat om att de inte känt sig trygga på kvällarna när de vistats i området, ofta i samband med att de rastat sin hund. Därför föreslår Sverigedemokraterna att kommunen sätter upp belysning längs med Allévägen och hundlatriner för ökad trivsel i området.

  Motionen finns att läsa i dess helhet nedan.

  Motion om belysning och hundlatrin längs Allévägen i Alunda[37]

 • Välkommen på Nordupplands dag i Tierp 18/6!

  Av davidperez den 7 juni 2016
  0
  Välkommen på Nordupplands dag i Tierp den 18 juni!

  Välkommen på Nordupplands dag i Tierp den 18 juni!

  Lördag den 18 juni bjuder Sverigedemokraterna Tierp i samverkan med Sverigedemokraterna Uppland på en fullspäckad dag med aktiviteter för hela familjen. Vår partiledare Jimmie Åkesson håller ett tal och spelar sedan med bandet Bedårande barn.

  Utöver detta kommer det även att anordnas en trekamp som alla kommunföreningar är välkomna att delta i. Grenarna i trekampen är säckhoppning, dragkamp och plankgång. Anmäl ditt intresse att delta i trekampen i samband med din anmälan.

  Under dagen finns dessutom möjlighet att köpa hamburgare, korv, glass och dryck till en billig slant.

  Datum: lördag den 18 juni 2016

  Tid: start kl. 11.00

  Plats: Gammelgården, Grevegatan 30, Tierp

  Program

  • 11.00 Dagen öppnar
  • 11.15 Inledningstal
  • 11.30 Trekamp, säckhoppning
  • 12.00 Trekamp, dragkamp
  • 12.45 Trekamp, plankgång
  • 13.00 Paus
  • 14.00 Presentation av Jimmie Åkesson
  • 14.15 Jimmie Åkesson talar
  • 15.00 Bedårande barn spelar
  • 16.00 Avslutning

  Aktiviteter för barn

  • hoppborg
  • ansiktsmålning
  • fiskdamm
  • tipspromenad

  Mejla uppland@sd.se eller ring 018-44 44 999 för att anmäla dig till Nordupplands dag. Meddela också om du önskar samåkning och är intresserad av trekampen.

  Varmt välkommen på Nordupplands dag lördag den 18 juni önskar Sverigedemokraterna Tierp och Uppland!

 • SD Östhammar vill förbättra räddningstjänsten

  Av davidperez den 19 oktober 2015
  0

  Sverigedemokraterna i Östhammars kommunfullmäktige har nyligen inlämnat följande motion till fullmäktige.

  Motion om utträde från den gemensamma räddningsnämnden

  Östhammars kommun ingår sedan den 1 januari 2012 i en gemensam räddningsnämnd tillsammans med Tierps och Uppsala kommuner. Sedan bildandet av räddningsnämnden har nämnden genomfört en rad försämringar av brandförsvaret i de tre kommunerna.

  Den egna larmcentralen har lagts ned, och numera sköts verksamheten istället från Storstockholms räddningscentral. Dessutom har deltidsbrandstationerna i Järlåsa, Knutby, Skyttorp och Skärplinge fått neddragningar med 40 procent av räddningspersonalen.

  I Östhammars tätort har de åtta heltidsbrandmännen blivit fyra, som kompletteras med deltidsbrandmän. Personal har också sagt upp sig för att inte behöva ta ansvar för den ogenomtänkta och illa planerade omorganisationen.

  Trots neddragningarna har det inte blivit en kostnadseffektiv lösning. Kostnaderna för Östhammars kommun har i själva verket ökat med flera miljoner kronor. Den dominerande kommunen i samarbetet Uppsala, är huvudsäte för nämnden och styr verksamheten. Följden av detta har blivit skenande kostnader för tjänstemän och lokalhyror i Uppsala.

  Väljarna i Östhammars kommun har dessutom mycket begränsat inflytande över den gemensamma räddningsnämnden. Kommunen har endast två ledamots- respektive ersättarplatser i nämnden. Detta innebär att endast ett litet fåtal partier får möjlighet att delta i de beslut som fattas.

  Övriga demokratiskt framröstade partier i kommunfullmäktige har mycket små möjligheter att påverka besluten. Avtalet mellan de olika kommunerna försvårar för den enskilda kommunens fullmäktige att fatta viktiga beslut om räddningsverksamheten.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att Östhammars kommun säger upp avtalet om den gemensamma räddningsnämnden med Tierps och Uppsala kommuner

  • att Östhammars kommun bedriver räddningstjänst i egen regi

  Östhammar den 28 september 2015

  Sverigedemokraterna i Östhammars kommunfullmäktige

 • Medlemsmöte med SD Östhammar 20/9

  Av davidperez den 24 september 2015
  0

  Den 20 september 2015 hade kommunföreningen Sverigedemokraterna Östhammar ett medlemsmöte för alla gamla och nya medlemmar i kommunen. Mötet gästades av SD Upplands distriktsordförande och riksdagsledamot Pavel Gamov, som berättade bland annat om partiets kommande skuggbudget i riksdagen och andra händelser i partiet på både nationell och regional nivå. Dessutom dryftades ett antal olika lokalpolitiska frågor i Östhammars kommun.