Sverigedemokraterna Östhammar | Sverigedemokraterna i Östhammars kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Östhammar

Välkommen till Sverigedemokraterna Östhammar!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Östhammars kommun.

Martin Wahlsten

Ordförande SD Östhammar

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • SD i valteknisk samverkan med BoA

  Av davidperez den 13 november 2014
  0

  Efter valet i september har Sverigedemokraterna efter samtal med det lokala partiet Borgerligt Alternativ (BoA) i Östhammars kommun etablerat en valteknisk samverkan med partiet. För SD:s del är detta den andra valtekniska samverkan i Uppsala län efter att partiet lyckats nå valteknisk samverkan med Bålstapartiet i Håbo kommun.

  Den valtekniska samverkan mellan Sverigedemokraterna och BoA leder nu till att SD får representation i samtliga nämnder i Östhammars kommun med undantag från de två kommungemensamma nämnderna. Borgerligt Alternativ får i sin tur representation i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

  Valteknisk samverkan innebär däremot inte ett politiskt samarbete partierna emellan, utan någon gemensam politisk plattform mellan SD och BoA finns i dagsläget inte. Båda partierna kommer under mandatperioden att agera som en aktiv opposition där respektive parti presenterar sin egen politik.

  Mer information:

  Valteknisk samverkan mellan Boa och SD (Upsala Nya Tidning, 2014-11-11)

  Sverigedemokraterna i samverkan med BoA i Östhammar (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-11-11)

 • Ett stort tack!

  Av davidperez den 18 september 2014
  0
  Bästa valdistrikt i Uppsala län för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2014 blev Faringe-Bladåker i Uppsala kommun. Här fick SD 26,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. Därmed blev vi största parti i detta valdistrikt!

  Bästa valdistrikt i Uppsala län för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2014 blev Faringe-Bladåker i Uppsala kommun. Här fick SD 26,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. Därmed blev vi största parti i detta valdistrikt!

  Sverigedemokraterna i Uppland vill rikta ett stort tack till alla företrädare, medlemmar, väljare och sympatisörer som kämpat och slitit samt som gett partiet sitt stöd i de allmänna valen 2014. Ett stort tack helt enkelt till alla som på olika sätt gjort detta möjligt. Detta valresultat har vi skapat tillsammans.

  Partiet vill dessutom gratulera alla nya SD-politiker till de nya förtroendeuppdragen. SD har gjort mycket stora framsteg i detta val och bedrivit en fantastisk valrörelse, den bästa i partiets historia. Nu börjar allvaret, och nu börjar arbetet med att få till en förändring – på riktigt.

  På riksplanet blev SD tredje största parti med råge och dessutom absolut vågmästare i riksdagen. I Uppsala län blir SD i flera kommuner näst eller tredje största parti och dessutom vågmästare. Det är tydligt att Sverigedemokraterna är här för att stanna.

  Nedan följer Sverigedemokraternas preliminära valresultat i Uppsala län i de allmänna valen 2014.

  a) RIKSDAGSVALET

  1. Enköpings kommun: 13,5 %, 3 595 st, nr 3
  2. Heby kommun: 16,5 %, 1 453 st, nr 2
  3. Håbo kommun: 14,9 %, 1 874 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 10,8 %, 1 046 st, nr 3
  5. Tierps kommun: 14,3 %, 1 895 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 8,1 %, 11 081 st, nr 4
  7. Älvkarleby kommun: 19,9 %, 1 198 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 13,3 %, 1 897 st, nr 3

  Uppsala län: 1 mandat, 10,6 %, 24 039 st, nr 3

  b) KOMMUNVALET

  1. Enköpings kommun: 5 mandat (+3), 8,9 %, 2 379 st, nr 5
  2. Heby kommun: 5 mandat (+3), 12,2 %, 1 060 st, nr 3
  3. Håbo kommun: 5 mandat (+4), 11,2 %, 1 427 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 3 mandat (+2), 7,7 %, 752 st, nr 6
  5. Tierps kommun: 6 mandat (+3), 11,8 %, 1 558 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 5 mandat (+3), 6,6 %, 9 009 st, nr 7
  7. Älvkarleby kommun: 5 mandat (+3), 14,2 %, 855 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 5 mandat (+3), 9,8 %, 1 388 st, nr 4

  Uppsala län: 39 mandat (+24), 8,1 %, 18 428 st, nr 5

  c) LANDSTINGSVALET

  1. Enköpings kommun: 9,7 %, 2 545 st, nr 4
  2. Heby kommun: 13,0 %, 1 120 st, nr 3
  3. Håbo kommun: 11,3 %, 1 420 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 7,7 %, 744 st, nr 4
  5. Tierps kommun: 11,5 %, 1 513 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 6,2 %, 8 466 st, nr 6
  7. Älvkarleby kommun: 15,9 %, 947 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 10,4 %, 1 457 st, nr 4

  Uppsala län: 6 mandat (+3), 8,0 %, 18 212 st, nr 5

 • Lokalpolitisk folder för SD Östhammar

  Av davidperez den 29 augusti 2014
  0

  Nedan presenteras den lokalpolitiska folder som Sverigedemokraterna Östhammar tagit fram till valet den 14 september.

  Detta vill vi göra i Östhammars kommun

  » Stoppa invandringsmottagandet så att mer resurser kan gå till välfärden. På så sätt uppstår inte de ekonomiska och sociala problem som finns i många andra kommuner.

  » Avsätt mer resurser till skola, vård och omsorg för bred kvalitetshöjning inom dessa viktiga välfärdsområden. Öka bemanningen inom hemtjänsten.

  » Hela kommunen ska leva. Utveckla och förstärks samhällsservicen även på landsbygden samt i de södra tätorterna Alunda, Gimo och Österbybruk.

  » Servera bättre mat i skolan och äldrevården. Satsa på närproducerat vid upphandling av livsmedel för landsbygdens och miljöns bästa.

  » Bevara Källörsskolan och verka för att societetshuset byggnadsminnesmärks. Byggnaden behöver rustas upp och bevaras för eftervärlden.

  » Förbättra öppettiderna på förskolor och fritidshem. Undersök möjligheterna till nattöppet dags för att underlätta för skiftarbetande föräldrar.

  » Verka för att Systembolaget etablerar sig på ytterligare en ort i kommunen för ökad service och tillgänglighet för fler kommuninvånare.

  » Säkerställ att räddningstjänsten håller en hög nivå och har kapacitet att genomföra livräddande åtgärder som rökdykning. Gå ur samarbetet med Uppsala och Tierp.

  » Motverka det hitresta yrkestiggeriet och tillskriv regeringen om en lagändring för att få till stånd till ett tiggeriförbud.

 • SD Östhammar på Östhammars marknad 2014

  Av davidperez den 2 augusti 2014
  0
  SD Östhammar på Östhammars marknad 2014. Foto: SD Östhammar.

  SD Östhammar på Östhammars marknad 2014. Foto: SD Östhammar.

  Lördag den 14 juni deltog Sverigedemokraterna Östhammar på Östhammars marknad.

 • SD Östhammar på Torer Höksdagen 2014

  Av davidperez den 2 augusti 2014
  0
  SD Östhammar på Torer Höksdagen 2014. Foto: SD Öshtammar.

  SD Östhammar på Torer Höksdagen 2014. Foto: SD Öshtammar.

  Lördag den 28 juni kampanjade Sverigedemokraterna Östhammar på den årliga Torer Höksdagen i Hökhuvud. Responsen var mycket god.