Sverigedemokraterna Östhammar | Sverigedemokraterna i Östhammars kommun | Sida 5

Sverigedemokraterna Östhammar

Välkommen till Sverigedemokraterna Östhammar!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Östhammars kommun.

Martin Wahlsten

Ordförande SD Östhammar

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • SD Östhammar röstade nej till försäljning av Källör

  Av davidperez den 11 september 2013
  0

  På Östhammars kommunfullmäktige tisdag den 10 september, det första efter sommaruppehållet, var ett av ärendena på dagordningen en försäljning av gamla Källörsskolan och societetshuset.

  Tillsammans med Miljöpartiet och Borgerligt Alternativ vände sig Sverigedemokraterna emot försäljningen.

  SD var uppe i talarstolen och påpekade att det var osmakligt av kommunledningen att ignorera kommuninvånarnas vilja i frågan eftersom det finns en stark folkopinion mot en exploatering av området och rivning av byggnaden, vilket befaras bli fallet nu efter försäljningen.

  Sverigedemokraterna kommer att fortsätta arbeta för societetshusets bevarande även efter försäljningen.

  Mer information:

  Privat bolag får bestämma (Upsala Nya Tidning, 2013-09-10)

  Hotellbygge med frågetecken (Upsala Nya Tidning, 2013-09-08)

  Hård debatt om Källör (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2013-09-11)

  Bolag får bestämma Källörsskolans framtid (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2013-09-11)

  Kallelse och handlingar till Östhammars kommunfulllmäktige 2013-09-10 (Östhammars kommun)

  Webbradio från Östhammars kommunfullmäktige (Östhammars kommun)

 • Medlemsmöte med SD Östhammar 11/8

  Av davidperez den 18 augusti 2013
  0

  Förra söndagen den 11 augusti höll Sverigedemokraternas kommunförening i Östhammars kommun sitt första medlemsmöte efter sommaruppehållet. Sex sverigedemokrater hade sökt sig till mötet, som avhölls på kommunhuset i Östhammar.

  Bland de ämnen som behandlades fanns kandidatur till kommun- och landstingsfullmäktige, kyrkovalet den 15 september, societetshuset, ishallen i Gimo, planerna på 150 nya bostäder vid Klackskär i centrala Östhammar, landsbygdspolitik och vad som hänt i partiet under sommaren.

 • Motion om avgiftsfria trygghetslarm i Östhammars kommun

  Av davidperez den 25 februari 2012
  0

  Den 24 februari 2012 inlämnade Sverigedemokraternas första motion till Östhammars kommunfullmäktige. Motionen handlar om att SD vill att kommunen tar bort avgiften för de trygghetslarm som man erbjuder och att trygghetslarmen blir helt och hållet kostnadsfria.

  Nedan följer motionen i sin helhet.

  Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm

  För närvarande finns det 550 personer som är beviljade trygghetslarm i Östhammars kommun. Verksamheten sköts av socialförvaltningen. Brukarna av trygghetslarm betalar en avgift på 147 kronor i månaden.

  Vi sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas, inte minst då vi värnar ett starkt välfärdssamhälle, som just skall ge hjälp till dem som mest behöver det. För vissa kan en avgift på 147 kr i månaden tyckas vara en ringa summa, men för en fattigpensionär kan det vara mycket pengar, inte minst utslaget på ett helt år. För handikappade som lever på sjukbidrag kan avgiften likaledes vara betungande.

  De brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi har förvisso möjlighet att eventuellt ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för att klara utgiften. Vi sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om detta med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle ha behövt än att känna att de måste be det allmänna om hjälp.

  Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna behövs i arbetet med att hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den personens behov. Vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp något, men eftersom behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig och det sammanlagda antalet trygghetslarm då helt enkelt motsvara det verkliga behovet.

  Sverigedemokraterna yrkar

  • att den avgift som brukare av trygghetslarm i Östhammars kommun för närvarande erlägger skall avskaffas